0214444000

INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare

Proiectul noncompetitiv INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare,proiect eligibil pe Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 -2020, Axa prioritară 2 Obiectiv specific 2.3 a fost aprobat de către AMPOCU.

Proiectul vizează identificarea a cel puțin 200.000 tineri NEET (Not in Education, Employment or Training) din care 160.000 vor fi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare (SPO).

 

Categoria de tineri NEET include tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 de ani care nu au reușit să se integreze pe piața muncii din diverse motive (lipsa oportunităților de ocupare, lipsa competențelor cerute pe piața muncii etc.) și care nu  nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională

Studiile recente arată faptul că NEETs este un rezultat al unei combinații de factori personali, economici, de educație și sociali și reflectă gradul de distanțare de piața muncii și societate în ansamblul ei (EUROFOUND, 2012).

 

Tinerii înregistraţi la SPO vor beneficia de informare şi consiliere profesională, inclusiv de profilare, iar după această etapă vor fi îndrumaţi către măsura activă de care au nevoie sau către alte servicii ( Programul a Naţional Doua Şansă gestionat de  Ministerul Educaţiei Naţionale, servicii de asistență socială).

Identificarea tinerilor NEET inactivi este necesară întrucât majoritatea nu are acces la informații și nici nu știe să le caute. În prezent, ei nu vin din proprie inițiativă către SPO, în vederea înregistrării, însă experiența proiectelor deja derulate arată că apropierea de ei este fundamentală pentru atragerea lor în orice programe viitoare, întrucât anulează și blocajul generat de mijloacele financiare reduse sau inexistente pentru mulți dintre ei, necesare pentru a ajunge la SPO.

Proiectul își propune și să “revitalizeze” rețeaua de sprijin pe care SPO o are deja împreună cu autoritățile publice locale sau să propună noi modelele/protocoale de colaborare, inclusiv prin activarea voluntariatului la nivelul comunității respective, în procesul de identificare, mobilizare și înregistrare a tinerilor NEET.

Astfel, va exista o colaborare strânsă între SPO și autorități locale, servicii de asistență socială, școală, servicii medicale, mediatori comunitari, poliție, biserică, ONG-uri implicate în activități destinate tinerilor și/sau asistenței sociale comunitare, etc.

De asemenea, proiectul încurajează și implicarea partenerilor sociali (patronate și sindicate), astfel încât oferta de pachete de măsuri active personalizate să se concretizeze în ocuparea unui loc de muncă.

În plus, prin proiectul INTESPO, toţi tinerii înregistraţi la SPO vor beneficia de monitorizare pe parcursul implicării lor în programele dedicate tinerilor NEET, de la înregistrare şi până la pierderea statutului de NEET.

 

Solicitantul acestui proiect este Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, iar Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Educației Naționale și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sunt parteneri.

Proiectul are o durată de implementare este de 48 luni și un buget de 213.636.395,25 de lei, respectiv 47.474.754,5 de euro (curs euro 4,5).