0214444000

Grup ţintă

Grup Tinta

Grupul ţintă se constituie din 200.000 tineri NEETs inactivi cu vârsta între 16-24 neînregistraţi la SPO, cu accent pe aceia cu nivel scăzut de competenţe şi care au dificultăţi în a se integra social, care vor fi sprijiniţi în vederea înregistrării lor în baza de date a SPO, din care. Repartizarea grupului ţintă pe regiuni este următoarea:

  • Regiuni mai dezvoltate – 20.000 de tineri NEETs inactivi, din care minim 8.000 femei
  • Regiuni mai puţin dezvoltate – 180.000 de tineri NEETs inactivi, din care minim 80.000 femei

Această categorie de tineri NEETs include tineri care nu au reuşit să se integreze pe piaţa muncii din diverse motive (lipsa oportunităţilor

 

de ocupare, lipsa competenţelor cerute pe piaţa muncii etc.) şi care nu sunt cuprinşi în programe de educaţie sau formare. Studiile recente arată faptul că NEETs este un rezultat a unei combinaţii de factori personali, economici, de educaţie şi sociali şi reflectă gradul de distanţare de piaţa muncii şi societate în ansamblul ei (EUROFOUND, 2012).

Din totalul celor 200.000 tineri NEET identificaţi, minimum 160.000 tineri NEET vor fi efectiv înregistraţi în baza de date SPO, din care:

  • 000 în regiuni mai puţin dezvoltate;
  • 000 în regiuni mai dezvoltate.