0214444000

Obiective Specifice

Obiective Specifice

  1. Obiectiv Specific 1 – Creşterea gradului de informare şi conştientizare în rândul tinerilor din categoria NEETs cu privire la avantajele înregistrării la SPO şi la opţiunile pe care le au în vederea integrării pe piaţa muncii, în educaţie, formare sau antreprenoriat prin realizarea unei campanii de informare si constientizare la nivel national .

Acest obiectiv va fi realizat prin prisma activitatii A2  si va contribui la realizarea indicatorului tineri NEETs identificaţi. Se va realiza o campanie de informare şi conştientizare la nivel national in scopul mobilizarii tinerilor de a se inregistra la SPO pentru a beneficia de măsurile de sprijin disponibile şi opţiunile pe care aceştia le au, fie prin programele naţionale, fie prin proiecte finanţate din fonduri europene. Campania va prezenta avantajele pe care un tânăr le poate avea de pe urma participării în programele SPO, oportunităţile existente (de educaţie, formare, angajare, antreprenoriat), precum şi paşii pe care acesta să îi parcurgă pentru a beneficia de servicii. Conceptul şi conţinutul campaniei va fi stabilit având în vedere specificul grupului ţintă urmărindu-se să fie identificate cele mai potrivite canale de comunicare şi cele mai relevante mesaje, raportate la constrângerile acestora. Campania se va derula secvenţial, astfel încât să se obţină o mobilizare optimă la anumite intervale de timp a grupului ţintă, în scopul final de a mobiliza şi implica cât mai mulţi tineri în activitatea înregistrare în baza de date a SPO şi, implicit de a creşte şansele şi numărul celor care pot beneficia de pachetele de servicii personalizate în cadrul AP 1, 2, 4 şi 6.

  1. Obiectiv Specific 2 –Constituirea unei reţelei de sprijin la nivel local şi implementarea unui mecanism de lucru cu tinerii, în scopul identificării a 200.000 de persoane aparţinând categoriei NEETs ca bază pentru identificarea şi monitorizarea acestora. Acest obiectiv va fi realizat prin prisma activitatilor A3 şi A4 şi va contribui la realizarea indicatorului Tineri NEETs identificaţi.

Prezentul proiect îşi propune să “revitalizeze” reţeaua de sprijin pe care SPO o are deja împreună autorităţile publice locale (concretizată în parteneriate/acorduri/protocoale de colaborare încheiate) sau să constituie noi modelele/protocoale de colaborare, inclusiv prin activarea voluntariatului la nivelul comunităţii respective, în procesul de identificare, mobilizare şi înregistrare a tinerilor NEETs. Pentru obţinerea unor rezultate durabile şi, în acelaşi timp, eficiente, va exista o colaborare strânsă între SPO şi diferiţii stakeholderi prezenţi la nivel local: autorităţi locale, servicii de asistenţă socială (asistenţi şi lucrători sociali), şcoală (consilieri şcolari, cadre didactice, mediatori şcolari), servicii medicale (medici, asistenţi, mediatori sanitari), mediatori comunitari, poliţie, biserică, ONG-uri implicate în activităţi destinate tinerilor şi/sau asistenţei sociale comunitare, etc.  Este nevoie si de o puternică implicare a partenerilor sociali (patronate, sindicate) astfel încât oferta de pachete de masuri active personalizate sa se concretizeze in ocuparea unui loc de muncă. Punând la dispoziţia tinerilor mai multe opţiuni, SPO creşte atractivitatea înregistrării şi percepţia asupra serviciilor oferite.

  1. Obiectiv specific 3 – Identificarea a cel puţin 200.000 tineri NEETs în vederea înregistrării şi profilării a 160.000 dintre aceştia. Acest obiectiv va fi realizat prin prisma activitatilor şi A5.

Identificarea tinerilor NEETs inactivi este necesară întrucât marea majoritatea acestora nu au acces la informaţii şi nici nu ştiu să le caute, prin urmare nu vin din proprie iniţiativă către SPO, în vederea înregistrării. Experienţa proiectelor deja derulate cu tinerii NEETs arată că apropierea de tânărul NEET este fundamentală pentru atragerea lui în orice programe viitoare şi că identificarea trebuie realizată proactiv. Intenţia de a merge mai aproape de tânăr va facilita identificarea şi implicit înregistrarea unui număr cât mai mare de tineri NEETs, întrucât anulează şi blocajul generat de mijloacele financiare reduse sau inexistente pentru mulţi tineri, necesare pentru a ajunge la SPO. Efectul procesului de apropiere a SPO de tânărul NEET se materializează, totodată, în creşterea şanselor acestora de a fi ajutaţi şi de a beneficia de pachetul de servicii personalizate şi implicit în creşterea numărului de tineri NEET înregistraţi în baza de date a SPO.

Monitorizarea parcursului tânărului NEET cooptat în grupul ţintă se bazează pe managementul de caz şi intervenţia prin echipe multidisciplinare (ocupare/educaţie/asistenţă socială). Înregistrarea efectivă a tânărului va putea fi efectuată, la sediul SPO în a cărui rază tânărul îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa. De asemenea, tinerii vor avea posibilitatea sa isi transmita la SPO

datele de contact prin mijloace electronice, in vederea contactarii lor ulterioare.