0214444000

Obiectivul General al Proiectului

Obiectiv General

Obiectivul general: Creşterea numărului de tineri inactivi NEETs înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare (SPO) în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin.

Prin prisma obiectivului general, proiectul se subscrie obiectivului POCU de asigurare a integrării durabile pe piaţa forţei de muncă a tinerilor NEETs, prin faptul că, odată identificaţi şi înregistraţi la SPO, aceşti tineri vor putea beneficia ulterior de servicii care să le faciliteze integrarea durabilă pe piaţa muncii sau obţinerea locurilor de muncă mai bine plătite.

De asemenea, proiectul se înscrie în Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, Prioritatea de investiţii 8.ii – integrarea durabilă pe piaţa forţei de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin implementarea Garanţiei pentru Tineri si OS 2.3 – Creşterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, în vederea furnizării de măsuri personalizate de sprijin. Atingerea acestui obiectiv specific se va realiza prin identificarea a cel puţin

  • tineri NEETs, pornind de la datele administrative furnizate de Registrul electronic al tinerilor NEETs (actualizat permanent cu informaţii provenite din bazele de date existente la nivel naţional la care acesta are acces) şi apoi în cadrul acţiunilor specifice desfăşurate în cadrul

Totodată, proiectul răspunde priorităţilor de politică publică ale MMSJ şi MEN, respectiv reducerea şomajului în rândul tinerilor, facilitarea integrării acestora pe piaţa muncii, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar, îmbunătăţirea nivelului de educaţie şi a competenţelor. Indirect, prin faptul că tinerii înregistraţi la SPO vor putea beneficia de măsuri active de ocupare, educaţie, formare etc, proiectul răspunde provocărilor identificate în ceea ce priveşte integrarea durabilă a tinerilor pe piaţa muncii şi contribuie la rezolvarea următoarelor provocări:

  • Participarea redusă a tinerilor la formarea profesională şi, în special, la formarea profesională continuă;
  • Rata scăzută de ocupare a tinerilor, precum şi reticenţa angajatorilor de a angaja tineri;
  • Insuficienta cunoaştere, de către tineri, a serviciilor oferite de către SPO;
  • Ineficienţa actualelor măsuri de intervenţie în ceea ce priveşte problema ocupării tinerilor Efecte pozitive pe termen lung:

Similar bunelor practici identificate de către Comisia Europeană în elaborarea şi implementarea politicilor active de ocupare dedicate tinerilor, solicitantul urmareste ca prin implementarea proiectului să asigure tinerilor rute sustenabile, pe termen lung, fiind insuficientă găsirea unor soluţii pe termen scurt, aceştia având nevoie de o ofertă de calitate durabilă şi trebuie să fie ghidaţi şi susţinuţi în a obţine calificările necesare pentru integrarea pe piaţa muncii. Vor fi elaborate şi implementate măsuri de sprijin dedicate tinerilor prin implicarea unui număr mare de actori relevanţi în special a mediului de afaceri şi a partenerilor sociali; Măsurile suport vor fi centrate pe tanar si nu pe furnizori; Politicile de succes vor fi inovative si vor introduce noi metode de a ajunge la grupul ţintă, inclusiv prin stimulente şi prin campanii de informare şi publicitate. Va creşte gradul de informare şi conştientizare asupra serviciilor SPO, a avantajelor participării în programele dedicate lor, precum şi a paşilor pe care aceştia trebuie să îi parcurgă.