0214444000

Rezultate Asteptate

Rezultate Asteptate

 1. Rezultate A1.1: minim 8 rapoarte extrase în urma interogării bazei de date Chance4NEETÎmbunătăţiri/beneficii: sunt obtinute date actualizate permanent cu privire la populaţia de tineri NEET la naţional si judetean pentru a fi puse la dispoziţia partenerilor din proiect, la nivel naţional (MMSJ, MEN, ANPIS) şi local (structurile deconcentrate ale partenerilor), scopul final fiind identificarea a minimum 200.000 tineri
 2. Rezultate 2: mimim 8 etape de colectare date specifice furnizate de stakeholderii locali

Îmbunătăţiri/beneficii: sunt validate datele obtinute prin A1.1 prin corelarea lor cu informatiile furnizate de stakeholderii locali, scopul final fiind identificarea a minimum 200.000 tineri NEET.

 

 1. Rezultate 3: baza de date Chance4NEET actualizată în conformitate cu rezultatele obţinute prin corelarea celor două categorii de date.

Îmbunătăţiri/beneficii: se va putea stabili, pe baza datelor corelate, planificarea optimă a intervenţiilor ELI şi alocarea corespunzătoare de resurse necesare pentru identificarea a minimum 200.000 tineri NEET (aceste rezultate constituie baza de plecare pentru desfăşurarea A4.1).

 

 1. Rezultate 4: Harta potenţilor tineri NEETs, actualizată

Îmbunătăţiri/beneficii: informarea publicului larg, harta tinerilor NEETs va fi disponibilă pe site-ul proiectului şi va cuprinde informaţii cu privire la: tinerii NEETs potenţiali, tinerii NEETs înregistraţi, tinerii NEETs implicaţi în programe (din fonduri UE sau naţionale).

 

 1. Rezultate A2.1: documentaţie elaborată pentru achizitia instrumentelor şi materialelor utilizate în cadrul campaniei Îmbunătăţiri/beneficii: achiziţionarea, la preţul cel mai avantajos, a celor mai bune instrumente şi materiale de informare şi conştientizare în rândul tinerilor NEET astfel încât minimum de 000 NEETs să participe la întâlnirile face to face cu ELI

 

 1. Rezultate A2.2: campanie de informare şi conştientizare derulată conform planului de comunicare Îmbunătăţiri/beneficii: în scopul recrutării grupului ţintă, se va realiza informarea şi conştientizarea tinerilor NEET,

părinţilor/rudelor/cunoştinţelor acestora cu privire la măsurile de protecţie activă de care pot beneficia tinerii NEET care se înregistrează în evidenţele SPO.

De asemenea, se va realiza, la nivelul publicului larg, informarea şi publicitatea cu caracter general aferentă proiectului cu respectarea regulilor de identitate vizuală.

 

 1. Rezultate A 3: 1 pagină Facebook activă (actualizată săptămânal), 1 website al Garanţiei pentru tineret activ (actualizat lunar), 1 serviciu de tip Call center activ permanent, 1 site proiect gestionat de ANOFM

Îmbunătăţiri/beneficii: se va realiza interacţiunea directă cu tinerii NEET în scopul atragerii şi înregistrării lor în evidenţele SPO.

 

 1. Rezultate 1: minim 42 protocoale de colaborare încheiate la nivel judeţean/municipiul Bucureşti

Îmbunătăţiri/beneficii: se vor realiza conexiuni formalizate între SPO – serviciile sociale- inspectoratele judeţene cu autorităţile locale/stakeholders/actori locali relevanţi în vederea imbunătăţirii/succesului activităţii de contactare a tinerilor şi atragerea lor pentru întâlnirea face to face cu ELI

 

 1. Rezultate A3.2: minim 2 metodologii / proceduri de lucru

Îmbunătăţiri/beneficii: se va asigura o abordare unitară/mod de lucru unitar în ceea ce priveşte atragerea, contactare şi înregistrarea tinerilor în evidenţele SPO

 

 1. Rezultate 3: 42 puncte de sprijin înfiinţate prin act administrativ (41 judeţene + 1 în Mun. Bucureşti)

Îmbunătăţiri/beneficii: implicarea, alături de nucleul format din expertul SPO, asistentul social şi consilierul şcolar, a acelor actori relevanţi care pot contribui la succesul intervenţiilor centrate pe nevoile diferitelor categorii de tineri NEET.

 

 1. Rezultate A3.4: 42 de echipe locale de intervenţie constituite şi instruite (41 judeţene + 1 în Mun. Bucureşti) Îmbunătăţiri/beneficii: se constituie nucleul de bază pentru intervenţia/acţiunile derulate pe plan local, în colaborare cu reţelele şi punctele de sprijin

 

 1. Rezultate 5: materiale elaborate pentru instruire, 1 sesiune de instruire de 3 zile/regiune organizată în 7 regiuni (Regiunea Bucureşti Ilfov va fi cooptată la Regiunea Sud Muntenia)

Îmbunătăţiri/beneficii: se asigură premisele realizării unui mod de lucru unitar şi a unor intervenţii de calitate în abordare şi atragerea tinerilor NEET spre SPO

 

 1. Rezultate A3.6: minim 42 sesiuni de informare de câte 1 zi a stakeholderilor din cadrul reţelei de sprijin (inclusiv voluntari) Îmbunătăţiri/beneficii: se vor stabili direcţiile generale de actiune şi modalităţile de implicare a stakeholder-lor/voluntarilor în activităţile proiectului

 

 1. Rezultate 1: plan şi calendar de intervenţie actualizat anual

Îmbunătăţiri/beneficii: se crează premisele deplasărilor ELI în condiţii de eficienţă şi eficacitate

 

 1. Rezultate 2: minim 42 de echipe locale de intervenţie dotate cu laptopuri, scanere, imprimante, materiale consumabile (achiziţionate prin activitatea 7)

Îmbunătăţiri/beneficii: se asigură condiţii optime de intervenţie efectivă a ELI pe plan local astfel încât să se asigure înregistrarea celor 160.000 tineri.

 1. 1: 200.000 tineri NEETs inactivi cu vârsta între 16-24 neînregistraţi la SPO contactaţi, 160.000 tineri profilati din cei 200.000 NEETs inactivi cu vârsta între 16-24 contactaţi

Îmbunătăţiri/beneficii: se realizează contactul direct (intâlnirea face to face) cu un număr minim de 200.000 tineri în scopul obţinerii acordului lor de a fi ajutaţi pentru a ieşi din starea de NEET.

De asemenea, activitatea de profilare pentru cel puţin 160.000 tineri reprezintă principalul input al procesului de furnizare a pachetului integrat de măsuri active personalizate

 

 1. 2: minim 160.000 tineri înregistraţi în baza de date SPO

Îmbunătăţiri/beneficii: se îndeplineşte condiţia de bază pentru cei 160.000 tineri de abeneficia de măsurile active oferite conform prevederilor legale în vigoare sau de a participa în proiectele competitive ale POCU, şi anume aceea de a fi înregistraţi în evidenţele SPO

 

 1. 3: minim 160.000 tineri înregistraţi în baza de date SPO informaţi şi consiliaţi

Îmbunătăţiri/beneficii: tinerii sunt informaţi despre oportunităţile de activare pe piaţa muncii, despre avantajele acceptării pachetelor de măsuri active personalizate, inclusiv posibilităţile de a fi curinşi într-un proiect competitiv al POCU

 

 1. 4: minim 160.000 tineri înregistraţi în baza de date SPO monitorizaţi până la 12 luni după înregistrarea în baza de date SPO. Îmbunătăţiri/beneficii: urmărirea evoluţiei şi sprijinirea tînărului NEET după înregistrarea la SPO

 

 1. Rezultate 1: Comitet de coordonare a proiectului constituit la nivel naţional (ANOFM/ MMSJ/ MEN/ANPIS) Îmbunătăţiri/beneficii: coordonare şi implementare concertată a proiectului

 

8 Birouri de coordonare regională (ANOFM /MMSJ/MEN, gestionate de către structurile ANOFM) Îmbunătăţiri/beneficii: coordonare şi sprijinirea ELI de la nivelul fiecărei regiuni

 

 1. Rezultate A 2: 16 rapoarte de progres al proiectului, elaborate la nivel naţional

Îmbunătăţiri/beneficii: evidenţierea, analizarea şi prezentarea stadiului de îndeplinire a activităţilor şi rezultatelor asumate în proiect precum şi adoptarea măsurilor de remediere/încadrare/realizare a activităţilor petru care nu a fost respectat graficul de implementare.

 

 1. Rezultate 1:

servicii, materiale, consumabile si produse similare, etc. în conformitate cu unitatea de măsură/preţ unitar/preţ total prezentate în planul de achiziţii

Îmbunătăţiri/beneficii: asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor proiectului

 1. Rezultate 2:

servicii în conformitate cu unitatea de măsură/preţ unitar/preţ total prezentate în planul de achiziţii Îmbunătăţiri/beneficii: asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor proiectului

 1. Rezultate 3:

servicii, materiale, consumabile si produse similare, etc. în conformitate cu unitatea de măsură/preţ unitar/preţ total prezentate în planul de achiziţii

Îmbunătăţiri/beneficii: asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor proiectului

 1. Rezultate 4:

materiale, consumabile si produse similare, etc. în conformitate cu unitatea de măsură/preţ unitar/preţ total prezentate în planul de achiziţii

Îmbunătăţiri/beneficii: asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor proiectului

 

 1. Rezultate 5:

servicii în conformitate cu unitatea de măsură/preţ unitar/preţ total prezentate în planul de achiziţii Îmbunătăţiri/beneficii: asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor proiectului

 1. Rezultate 6:

servicii, materiale, consumabile si produse similare, etc. în conformitate cu unitatea de măsură/preţ unitar/preţ total prezentate în planul de achiziţii

Îmbunătăţiri/beneficii: asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor proiectului Îmbunătăţiri/beneficii: asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor proiectului

 1. Rezultate 1:
  • materiale de prezentare ( pliante, banners, afişe, agende, pixuri)

Îmbunătăţiri/beneficii: asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţilor de informare şi publicitate a proiectului

 • o broşură în format electronic cu prezentarea proiectului şi a rezultatelor acestuia Îmbunătăţiri/beneficii: transmiterea în timp real a informaţiilor de interes cu privire la proiect
 • 1 raport de activitate care va fi publicat pe site-ul proiectului

Îmbunătăţiri/beneficii: aducerea la cunoştinţa publicului larg a rezultatelor proiectului, ilustrarea actiunilor punctuale ale ELI, etc.